Účinky - dlouhodobé užívání

Na této stránce jsou popsány účinky dlouhodobého užívání:

  • na psychiku
  • na plíce
  • na spermie  
  • na plod
  • na vznik schizofrenie

 

Účinky dlouhodobého užívání na psychiku

Podobně jako u jiných návykových látek vede také dlouhodobé zneužívání drog z konopí k celkovému chátrání organismu. Jeho projevem je tělesná sešlost a morální defekty spojené se změnou povahových vlastností, především psychickým návykem a ztrátou motivace. Tyto příznaky mají pouze malou intenzitu, nicméně bývají patrné.

Psychická závislost není nikterak silná, jedná se především o nutkání požít drogu a zažít „znovu“ tento stav, přičemž síla nutkání je srovnatelná s chutí na čokoládu. Této závislosti se lze většinou snadno zbavit. Fyzická závislost zde neexistuje (narozdíl od legálního tabáku na který existuje u 60–70% kuřáků). Není bez zajímavosti, že z těch, kdo v adolescenci užívají pravidelně marihuanu, je pravidelnými konzumenty ve 30–40 letech pouze 20 % (jen pro srovnání u alkoholu to je 90 %).

 

Mezi vědci se dokonce často vyskytují názory, že vliv marihuany na psychickou deterioraci není v žádné solidně založené studii dokázán. Konopí sice může vést k závislosti, ale také v mnoha případech nemusí. Ve Spolkové republice Německo byla provedena studie u 1 458 lidí (z toho 60 % s vyšším vzděláním, 50 % studentů), u kterých se ukázalo, že problémy jsou dány nejenom marihuanou, ale současným abúzem opiátů (20 %), alkoholu (100 %) a tabáku (téměř 100 %). Podrobný rozbor ukázal, že u konopí co do počtu užití konzumace neroste s časem (s věkem). Dokonce s věkem nestoupá ani počet zdravotních komplikací.

Epidemiologické studie ukazují, že konopí je v podstatě méně škodlivé než alkohol a tabák a že pověsti o zvýšeném riziku přechodu na tvrdé drogy u kuřáků marihuany nejsou podloženy žádnými seriózně zpracovanými daty.

Účinky dlouhodobého užívání na plíce

Jeden joint (cigareta marihuany) obsahuje asi tolik dehtu jako 2–3 tabákové cigarety. Toto číslo nevypadá nijak hrozivě, představíme-li si množství, které zkonzumuje kuřák marihuany ve srovnání s kuřákem cigaret (20–30 cigaret dnes za den zvládne kde kdo, v tomto ohledu adekvátní množství 10 jointů téměř nikdo). Problém nastává, uvědomíme-li si, že způsob kouření cigaret a jointů je absolutně odlišný. Kouř z marihuany si kuřák ponechává v plicích delší dobu, vtahuje hlouběji do plic a obdobně – tudíž si plíce poškozuje více (princip poškození stejný jako u tabáku). Některé studie z poslední doby uvádějí poměr škodlivosti (na plíce) – 1 joint = 9 cigaret. Doporučuji podívat se na studii Srovnání tabákového a konopného kouře.

 A co že tedy dělá kouření konopí plicím konkrétně? Dráždivé plyny vznikající při spalování způsobují kuřácký kašel a chronickou bronchiolitidu (zánět průdušinek), bronchitidu (zánět průdušek) až plicní emfyzém (rozedmu plic = úbytek funkční tkáně za vzniku dutin – povšimněte si někdy, jak mají někteří kuřáci „obrovské plíce“, avšak i při menších fyzických výkonech se zadýchají). Dále některé složky kouře tlumí pohyb řasinkového epitelu (to vede k hromadění hlenu v plicích – napomáhá zánětu). Navíc zde působí i přímo samotný horký vzduch. Trvalý zánět sliznice respiračního traktu sám o sobě představuje riziko karcinomu. Zájem o své zdraví vede kuřáky marihuany k pořizování tzv. vapolizérů – tj. zařízení které z rostlinného materiálu odpaří víceméně jen THC a značně tak uleví konzumentovým plicím.

 

Účinky dlouhodobého užívání na spermie

Kanabinoidní receptory obsahují i lidské spermie. Endogenní ligandy mohou aktivací těchto receptorů ovlivnit vlastnosti a funkce spermií a je tedy možné předpokládat, že kouření marihuany a podání THC by mohlo mít vliv na reprodukční funkce. Negativní vliv kanabinoidů na spermatozoa („zárodečné buňky spermií“) byl dokázán. Z publikovaných prací vyplývá, že některé druhy neplodnosti by snad mohly být způsobeny defekty kanabinoidních receptorů. Ve vztahu kanabinoidů a reprodukčního systému je však ještě mnoho nedořešených otázek.

 

Účinky dlouhodobého užívání na plod

Jako i jiné psychoaktivní látky prochází kanabinoidy placentou, placentární přenos je nejvyšší na počátku těhotenství a snižuje se s pokračujícím těhotenstvím.Prací, zabývající se otázkou, jak může příjem marihuany v těhotenství ovlivnit vývoj a růst plodu, je poměrně velké množství. Velmi zajímavé jsou výsledky studie, jíž se zúčastnilo 1226 mladých těhotných žen. Údaje o konzumaci marihuany byly získávány na základě dotazníků. U některých žen byla odebrána moč a stanovena hladina kanabinoidů. Děti byly po porodu prohlédnuty pediatrem. U žen s pozitivními testy byl pozorován nižší přírůstek hmostnosti oproti ženám, co marihuanu neužívaly (14:15,5 kg). Z výsledků pokusu vyplývá, že kouření marihuany během těhotenství koreluje s porodní váhou, délkou a obvodem hlavy a nekoreluje s výskytem anomálií u novorozence. Sledování dětí v delším časovém odstupu po narození ukázalo, že ve 4 letech a později měly „marihuanové děti“ nižší vyjadřovací schopnost, představivost, schopnost koncentrace. Také jevily vyšší impulzivitu, hyperaktivitu a kriminalitu. Pro objektivní posouzení vlivu kanabinoidů na reprodukční funkce je však třeba provést další studie.

 

Vliv dlouhodobého užívání na vznik schizofrenie

Otázka používání a zneužívání konopí u schizofreniků zaujala mnohé výzkumníky. Ve srovnání se zdravou populací a se skupinami pacientů s jiným psychickým onemocněním je kouření marihuany mezi schizofreniky (především mladšími čtyřiceti let) rozšířenější. U schizofreniků je obecně pozorována zřetelně zvýšená konzumace většího počtu drog – alkoholu, nikotinu, kokainu, opiátů.Z pozorování téměř 45000 lidí vyplynul poznatek, že kouření marihuany zvyšuje riziko hospitalizace se schizofrenií. Autoři studií předpokládají, že obsahové látky konopí mohou působit jako „stresory“ schopné uspíšit klinické projevy onemocnění. První příznaky schizofrenie se u pravidelných konzumentů konopí projeví o 4,7 roku dříve, než u jedinců, kteří se marihuaně vyhýbají. Na druhé straně se ale v posledních třiceti letech nezvýšila incidence onemocnění tak, jak by to odpovídalo boomu používání konopí. Autoři se shodují v názoru, že kouření marihuany může přispět k rychlejší manifestaci choroby u predisponovaných jedinců (u kterých by se choroba tak jako tak po určité době projevila), aniž by to mělo vliv na vyvolání choroby de novo v ostatních případech. 
 

Zdroj: Biotox, Enpsyro

PARTNERSKÝ WEBY 01 I 02 I 03 I 04 I 05
ZPĚTNÝ ODKAZY 01 I 02 I 03 I 04 I 05

WebDesign by grafické studio PEOPLEART
pronájem e-shopů - tvorba internetových obchodů


ZPĚTNÉ ODKAZY: přírodní kosmetika / zahradní sekačky AL-KO / originální dárky